Pravidla

Pravidla Adventure golfu

 1. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte prosím pořadí jamek. Jamky jsou propojeny kamennými chodníčky, které Vás navedou k další jamce v pořadí.
 2. Adventure Golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 4 hráči.
 3. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí.
 4. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.
 5. Hra na jamce začíná v prostoru před cihlovými mantinely, kde si můžete míček na umělou trávu libovolně umístit.
 6. Pokud míček při hře opustí dráhu, je navrácen zpět v místě, ve kterém dráhu opustil a hráč si připočítá jeden trestný bod. V tomto případě si hráč může posunout míček kolmo od cihlového mantinelu na vzdálenost 15cm (odpovídá delší straně score karty).
 7. V případě, že míček skončí v písečné nebo vodní překážce, může hráč pokračovat z této překážky nebo si může míček umístit na 15cm od kraje překážky, a to v místě, kudy byl do překážky zahrán, ale připočte si jeden trestný úder.
 8. Pokud míček skončí u cihlového mantinelu nebo u některé z přírodních překážek (kamenů, palisád), je předkládán kolmo od mantinelu nebo překážky na vzdálenost 15 cm bez ztráty bodu.

Návštěvní řád

 1. Adventure Golf mohou hrát hráči ve věku od 3 do 99 let. Dětem do 7 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.
 2. Hráči během hry smí chodit po drahách. Proto je vstup na hřiště povolen pouze v suché a čisté obuvi. Za znečištění umělého povrchu hráč zaplatí pokutu ve výši 2.000,- Kč. Zákaz vstupu v jehlových podpatcích. Za porušení zaplatí hráč pokutu 5.000,- Kč.
 3. Pokud Vám spadne míček do jezírka, požádejte prosím obsluhu o nový míček.
 4. Dbejte prosím zvýšené pozornosti, pokud přecházíte kolem jezírka lagun nebo vodopádu.
 5. Respektujte prosím, že areál Adventure Golfu Benešov je NEKUŘÁCKÝ. Vstup do areálu s hořící cigaretou hráč zaplatí pokutu ve výši 5.000 Kč
 6. Na hřiště je zakázáno nosit sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
 7. Prosíme udržujte pořádek, odpadky nepatří na zem, ale do odpadkového koše.

Provozní řád Adventure Golf

      Na hřišti AG platí přísný zákaz:

 ¨   Každý návštěvník je povinen:

      Upozornění:

      V Benešově 16.5.2016

 

mail

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK A ZÍSKÁTE AKTUÁLNÍ INFORMACE O SEZÓNNÍCH AKCÍCH A ZAJÍMAVÝCH SLEVÁCH NEJEN PRO VŠECHNY MILOVNÍKY GOLFU…